please load a web browser to log in.
Notice: Undefined variable: amac in /var/www/vpn/2factor-cy.php on line 52

Swansea University

Student and Staff VPN


Dilysiad Dau Ffactor Mynediad o Bell Diogel

Mae'r gwasanaeth Mynediad o Bell Diogel yn galluogi myfyrwyr a staff i gysylltu ag adnoddau cyfyngedig y Brifysgol tra eu bod oddi ar y campws neu'n defnyddio "Eduroam". Mae'r gwasanaeth yn amgryptio traffig rhwng cyfrifiadur defnyddiwr a rhwydwaith y Brifysgol. Mae'r dilysiad dau ffactor yn gweithredu fel cam ychwanegol yn y broses, gan gynnig ail haen o ddiogelwch a fydd yn ail-gadarnhau eich hunaniaeth. Ei ddiben yw gwneud pethau'n anos i ymosodwyr a lleihau'r risg o dwyll. Bydd mynediad o bell i Brifysgol Abertawe trwy Borth Mynediad Diogel/VPN yn gofyn am ddefnyddio dilysiad dau ffactor beth bynnag eich statws yn y brifysgol. Mae'r cyfarwyddiadau hyn yn esbonio sut i ddefnyddio Pulse Secure Client gyda'r gwasanaeth Mynediad o Bell Diogel. Pan fyddwch oddi ar y campws argymhellir eich bod yn defnyddio'r Porth Mynediad Diogel/VPN er mwyn cael mynediad i gronfeydd data adrannau, gweinyddion ac adnoddau TG eraill y Brifysgol sydd wedi'u diogelu gan wal dn.

Cofrestru Cyfrinair Un Tro yn Seiliedig ar Amser Google

TMaer gwasanaeth Mynediad o Bell Diogel newydd yn defnyddio dilysiad dau ffactor syn gofyn eich bod wedi gosod ap Google Authenticator ar eich ffn clyfar. Argymhellir eich bod yn defnyddio ffn clyfar oherwydd bydd y ddyfais gyda chi y rhan fwyaf or amser ond mae modd gosod yr ap trwy Google Play Store ar gyfer Android neu iTunes ar gyfer dyfeisiau IOS, gweler y dolenni isod.

GooglePlay Apple Store

Ar l gosod yr ap bydd angen i chi fod ar y campws er mwyn cofrestrur ap am y tro cyntaf.
  1. Mewn porwr gwe, ewch ihttps://connectsecure.swan.ac.uk

  2. Bydd neges cyn mewngofnodi yn ymddangos, cliciwch ar Proceed

  3. Mewngofnodwch gan ddefnyddio'ch enw defnyddiwr a'ch cyfrinair Prifysgol Abertawe
  4. Yna cewch gyfarwyddyd a chod QR

  5. Ar eich ffn clyfar, agorwch Google Authenticator a chliciwch ar y + yn y gornel dde ar frig y sgrin.

  6. Cliciwch ar Scan Barcode

  7. Wrth ddefnyddio'r camera, sganiwch y cod QR Pan fydd hyn wedi'i gwblhau bydd cod y tocyn ar gael ar yr ap Google Authenticator.