please load a web browser to log in.
Notice: Undefined variable: amac in /var/www/vpn/index_cy.php on line 52

Swansea University

Student and Staff VPN


Choose your Platform for the VPN


VPN on a PC VPN on Android VPN on iOS VPN on an AppleMac

Important Information:

Mae'n rhaid eich bod eisoes wedi cofrestru â Google Authenticator; gweler y canllaw Dilysiad Dau Ffactor Mynediad o Bell Diogel ar gyfer sut i gofrestru.

Mynediad o Bell Diogel ar gyfer Cyfrifiaduron (VPN)

Mae'r gwasanaeth Mynediad o Bell Diogel yn galluogi myfyrwyr a staff i gysylltu ag adnoddau cyfyngedig y Brifysgol tra eu bod oddi ar y campws neu'n defnyddio "Eduroam". Mae'r gwasanaeth yn amgryptio traffig rhwng cyfrifiadur defnyddiwr a rhwydwaith y Brifysgol. Mae'r cyfarwyddiadau hyn yn esbonio sut i ddefnyddio Pulse Secure Client gyda'r gwasanaeth Mynediad o Bell Diogel. Pan fyddwch oddi ar y campws argymhellir eich bod yn defnyddio'r Porth Mynediad Diogel/VPN er mwyn cael mynediad i gronfeydd data adrannau, gweinyddion ac adnoddau TG eraill y Brifysgol sydd wedi'u diogelu gan wal dân.

Gofynion

Gall Windows 7 neu ddiweddarach gysylltu trwy borwr gwe cydweddol. Y porwyr gwe sydd wedi’u cefnogi gan Brifysgol Abertawe yw Google Chrome, Safari neu Firefox.

Defnyddio'r Gwasanaeth o Bell

Pwysig:

Mae'n rhaid eich bod eisoes wedi cofrestru â Google Authenticator; gweler y canllaw Dilysiad Dau Ffactor Mynediad o Bell Diogel ar gyfer sut i gofrestru. Mae'r cyfarwyddiadau hyn wedi'u creu gan ddefnyddio porwr y we Google Chrome.

I ddefnyddio Gwasanaeth Mynediad o Bell Prifysgol Abertawe

 1. Mewn porwr gwe, ewch https://connect.swan.ac.uk
 2. Bydd neges cyn mewngofnodi yn ymddangos, cliciwch ar Proceed
 3. Mewngofnodwch gan ddefnyddio'ch enw defnyddiwr a'ch cyfrinair Prifysgol Abertawe
 4. Agorwch ap Google Authenticator ar eich ffôn clyfar/llechen i weld y rhif chwe digid
 5. Teipiwch y rhif chwe digid ar y sgrin nesaf a chliciwch ar Sign In

 6. Ar y sgrin nesaf bydd yr Host Checker yn dechrau llwytho. Bydd angen lansiwr gosodiadau ar gyfer hyn

 7. Ar ôl cyfnod byr bydd y sgrin yn gofyn i’r lansiwr gosodiadau gael ei osod, cliciwch ar Download pan fydd yn ymddangos.

 8. Yn y gornel dde ar waelod Chrome gofynnir i chi gadw neu waredu'r ffeil PulseSecureApplicationLauncher.msi, cliciwch ar 'Keep'. 

 9. Pan fydd y ffeil wedi lawrlwytho yna dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin.

 10. Pan fydd y gosodiad wedi'i gwblhau cliciwch ar 'Ok'
 11. Yna cliciwch ar 'HERE' i barhau

 12. Pan fydd neges yn ymddangos gan Chrome cliciwch yn y blwch i gofio'r dewis yna cliciwch ar Open Pulse Secure Application Launcher

 13. Ar ôl i'r lansiwr gosodiadau gael ei osod bydd yr Host Checker yn gosod ei hun a gofynnir i chi roi caniatâd i'r gweinyddwr gael mynediad i osod yr elfen.
 14. O dan Client Application Sessions cliciwch ar y botwm 'Start' a phan fydd neges yn ymddangos teipiwch fanylion dilysu’r gweinyddwr neu rhowch ganiatâd i'r gosodwr gael mynediad i osod Pulse Secure.

 15. Pan fyddwch wedi mewngofnodi i'r adran Web Bookmarks byddwch hefyd yn sylwi ar le y gallwch gael mynediad i adnoddau'r we yn ddiogel heb orfod defnyddio Pulse Secure Client VPN neu gallwch ddefnyddio'r VPN a Web Bookmarks ar yr un pryd.

Mynediad o Bell Diogel ar gyfer Android (VPN)

Mae'r gwasanaeth Mynediad o Bell Diogel yn galluogi myfyrwyr a staff i gysylltu ag adnoddau cyfyngedig y Brifysgol tra eu bod oddi ar y campws neu'n defnyddio "Eduroam". Mae'r gwasanaeth yn amgryptio traffig rhwng cyfrifiadur defnyddiwr a rhwydwaith y Brifysgol. Mae'r cyfarwyddiadau hyn yn esbonio sut i ddefnyddio Pulse Secure Client gyda'r gwasanaeth Mynediad o Bell Diogel. Pan fyddwch oddi ar y campws argymhellir eich bod yn defnyddio'r Porth Mynediad Diogel/VPN er mwyn cael mynediad i gronfeydd data adrannau, gweinyddion ac adnoddau TG eraill y Brifysgol sydd wedi'u diogelu gan wal dân.

Gofynion

Gall dyfeisiau Android sy'n rhedeg fersiwn 4.0 (Ice Cream Sandwich) neu ddiweddarach gysylltu â SSL VPN Prifysgol Abertawe trwy'r ap Pulse Secure. I wirio pa fersiwn Android sy'n rhedeg ar eich dyfais ewch i Settings yna dewiswch About Phone neu About Tablet. Bydd fersiwn y system weithredu wedi'i chynnwys o dan "Android Version". (Anwybyddwch "Kernel version"; er bydd y rhif yn edrych yn debyg nid yw fersiwn y system weithredu yn union yr un peth â'r fersiwn kernal).

Gosod yr ap


Google Play Store

 1. Agorwch Google Play Store
 2. Yn y bar chwilio, teipiwch Pulse Secure. Chwiliwch am logo gwyrdd, gwyn a du Pulse Secure.
 3. Dewiswch Pulse Secure.
 4. Dechreuwch y gosodiad a derbyniwch ‘End User License Agreement’.
 5. Tapiwch ar Add Connection yna:
  1. Ar gyfer "Connection name" rhowch IU SSL VPN.
  2. Ar gyfer "Username" rhowch https://connect.swan.ac.uk
  3. Ar gyfer "Username" rhowch eich enw defnyddiwr h.y. a.test.
  4. Sicrhewch fod "Authentication Type" wedi'i osod ar Password.
  5. Gadewch y meysydd "Realm" a "Role" yn wag.
 6. Tapiwch ar Create Connection.
 7. Gadewch yr ap yn gyfan gwbl.

Cysylltu a Datgysylltu

Pwysig:
Mae'n rhaid eich bod eisoes wedi cofrestru â Google Authenticator; gweler y canllaw Dilysiad Dau Ffactor Mynediad o Bell Diogel ar gyfer sut i gofrestru. I gysylltu â SSL VPN Prifysgol Abertawe:
 1. Agorwch Pulse Secure yna tapiwch ar Connect. Y tro cyntaf y byddwch yn gwneud hyn efallai y bydd blwch dialog yn ymddangos sy'n gofyn i chi roi tic mewn blwch sy'n dweud ‘I trust this application’. Ticiwch y blwch yna tapiwch ar OK.
 2. Efallai y bydd rhybudd diogelwch yn ymddangos y tro cyntaf a bydd yn gofyn i chi am dystysgrif. Derbyniwch y dystysgrif.
 3. Dylech weld tudalen we Gwasanaeth SSL VPN Prifysgol Abertawe; Rhowch eich enw defnyddiwr ID Rhwydwaith (yn y mwyafrif o achosion bydd hyn eisoes wedi'i lenwi gan yr ap) a'r cyfrinair,
 4. Yn y maes "Secondary password" rhowch y cod ar ap Google Authenticator yna tapiwch ar Sign In

Sylwer:
Gallwch gysylltu uchafswm o un ddyfais ar y tro â SSL VPN Prifysgol Abertawe. Os byddwch yn ceisio cysylltu ail ddyfais tra bod cysylltiad arall yn rhedeg ar ddyfais arall byddwch yn derbyn neges yn gofyn a ydych chi'n dymuno cadw'r cysylltiad presennol a chanslo'r cais am gysylltiad newydd neu dorri cysylltiadau presennol a sefydlu cysylltiad newydd.
Mynediad o Bell Diogel ar gyfer iOS (VPN)

Mae'r gwasanaeth Mynediad o Bell Diogel yn galluogi myfyrwyr a staff i gysylltu ag adnoddau cyfyngedig y Brifysgol tra eu bod oddi ar y campws neu'n defnyddio "Eduroam". Mae'r gwasanaeth yn amgryptio traffig rhwng cyfrifiadur defnyddiwr a rhwydwaith y Brifysgol. Mae'r cyfarwyddiadau hyn yn esbonio sut i ddefnyddio Pulse Secure Client gyda'r gwasanaeth Mynediad o Bell Diogel. Pan fyddwch oddi ar y campws argymhellir eich bod yn defnyddio'r Porth Mynediad Diogel/VPN er mwyn cael mynediad i gronfeydd data adrannau, gweinyddion ac adnoddau TG eraill y Brifysgol sydd wedi'u diogelu gan wal dân.

Gofynion

Gall dyfeisiau iOS sy’n rhedeg fersiwn 6.1.3 neu ddiweddarach gysylltu â SSL VPN?Prifysgol Abertawe trwy ap Pulse Secure. I wirio fersiwn eich iPhone, iPad, neu iPod touch, ewch i?Settings, dewiswch?General?> About, ac edrychwch o dan "Version". Mae gan fersiynau diweddaraf Pulse Secure ofynion iOS uwch ond bydd App Store yn caniatáu i chi lawrlwytho a gosod fersiwn hyn a fydd yn gweithio ar eich dyfais ond mae’n rhaid ei bod yn rhedeg 6.1.3 fel isafswm.

Gosod yr Ap

Mae Pulse Secure ar gael ar gyfer iOS o App Store. Gallwch chwilio amdano neu fynd yn syth i?Pulse Secure yn App Store?trwy Safari ar eich dyfais iOS i’w osod. Apple Store

Y tro cyntaf y byddwch yn agor Pulse Secure, dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin. Efallai y bydd yn gofyn i chi alluogi’r ap, i dderbyn cytundeb trwyddedu, neu i ddadosod Junos Pulse (cleient VPN hyn nid yw’n gweithio ym Mhrifysgol Indiana bellach). Yr URL ar gyfer y gweinydd IU VPN yw: https://connect.swan.ac.uk/

Ar gyfer gosodiadau eraill gallwch ddefnyddio’r rhagosodiadau

Cysylltu a Datgysylltu

Pwysig:

Mae'n rhaid eich bod eisoes wedi cofrestru â Google Authenticator; gweler y canllaw Dilysiad Dau Ffactor Mynediad o Bell Diogel ar gyfer sut i gofrestru.
I gysylltu â SSL VPN Prifysgol Abertawe:
 1. Agorwch Pulse Secure yna tapiwch ar Connect.
 2. Rhowch eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair.
 3. Yn y maes "Secondary password" rhowch y cod ar ap Google Authenticator yna tapiwch ar Sign In
Sylwer: Gallwch gysylltu uchafswm o un ddyfais ar y tro â SSL VPN Prifysgol Abertawe. Os byddwch yn ceisio cysylltu ail ddyfais tra bod cysylltiad arall yn rhedeg ar ddyfais arall byddwch yn derbyn neges yn gofyn a ydych chi'n dymuno cadw'r cysylltiad presennol a chanslo'r cais am gysylltiad newydd neu dorri cysylltiadau presennol a sefydlu cysylltiad newydd.
Mynediad o Bell Diogel ar gyfer Mac (VPN)

Mae'r gwasanaeth Mynediad o Bell Diogel yn galluogi myfyrwyr a staff i gysylltu ag adnoddau cyfyngedig y Brifysgol tra eu bod oddi ar y campws neu'n defnyddio "Eduroam". Mae'r gwasanaeth yn amgryptio traffig rhwng cyfrifiadur defnyddiwr a rhwydwaith y Brifysgol. Mae'r cyfarwyddiadau hyn yn esbonio sut i ddefnyddio Pulse Secure Client gyda'r gwasanaeth Mynediad o Bell Diogel. Pan fyddwch oddi ar y campws argymhellir eich bod yn defnyddio'r Porth Mynediad Diogel/VPN er mwyn cael mynediad i gronfeydd data adrannau, gweinyddion ac adnoddau TG eraill y Brifysgol sydd wedi'u diogelu gan wal dân.

Gofynion

Y porwyr gwe sydd wedi’u cefnogi gan Brifysgol Abertawe yw Google Chrome, Safari neu Firefox.

Defnyddio’r Gwasanaeth Mynediad o Bell

Pwysig:

Mae'n rhaid eich bod eisoes wedi cofrestru â Google Authenticator; gweler y canllaw Dilysiad Dau Ffactor Mynediad o Bell Diogel ar gyfer sut i gofrestru.

I ddefnyddio Gwasanaeth Mynediad o Bell Prifysgol Abertawe:

 1. Mewn porwr gwe, ewch i?https://connect.swan.ac.uk
 2. Bydd neges cyn mewngofnodi yn ymddangos, cliciwch ar Proceed
 3. Mewngofnodwch gan ddefnyddio eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair Prifysgol Abertawe
 4. Agorwch ap Google Authenticator ar eich ffôn clyfar/llechen i weld y rhif chwe digid
 5. Teipiwch y rhif chwe digid ar y sgrin nesaf a chliciwch ar Sign In
 6. Ar y sgrin nesaf bydd yr Host Checker yn dechrau llwytho. Mae angen lansiwr gosodiadau ar gyfer hyn
 7. Ar ôl cyfnod byr bydd y sgrin yn gofyn i’r lansiwr gosodiadau gael ei osod, cliciwch ar Download pan fydd yn ymddangos.
 8. Pan fydd y lawrlwytho wedi gorffen dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin i ddechrau’r gosodwr.
 9. Cliciwch ar Continue pan fydd yn gofyn i chi wneud hynny
 10. Cliciwch ar ‘Install for me only’ yna cliciwch ar ‘Continue'
 11. Ar y sgrin nesaf cliciwch ar ‘Install'
 12. Pan fydd y gosodiad wedi gorffen cliciwch ar ‘Close
 13. Pan fydd y lansiwr gosodiadau wedi’i osod bydd yr Host Checker yn gosod ei hun a bydd neges yn ymddangos yn gofyn i chi ganiatáu mynediad gweinyddol er mwyn ei osod.
 14. O dan “Client Application Sessions” cliciwch ar y botwm Start a phan fydd neges yn ymddangos teipiwch fanylion dilysu’r gweinyddwr neu rhowch ganiatâd i’r gosodwr gael mynediad i osod Pulse Secure.
 15. Pan fydd Pulse Secure wedi’i osod bydd yn cysylltu â’r VPN yn awtomatig. .

  Byddwch hefyd yn sylwi ar yr adran Web Bookmarks pan fyddwch wedi mewngofnodi lle y gallwch gael mynediad i adnoddau’r we yn ddiogel heb orfod defnyddio VPN Pulse Secure Client neu gallwch ddefnyddio’r VPN a Web Bookmarks ar yr un pryd.